9/6/15

El valencià i el codi ISO vlca

Codis de llengües proporcionats per l'ISO per al valencià
1. ISO 639-1 (Codes for the representation of names of languages–Part1).
El codi es compon de dos lletres, en este cas “ca”. L’organisme que s’encarrega de registrar els codis és Infoterm (International Information Centre of Terminology), amb seu a Viena.
2. ISO 639-2 (Codes for the representation of names of languages–Part2).
El codi es compon de tres lletres, en este cas “cat”. L’organisme que s’encarrega de registrar els codis és Library of Congress, amb seu a Washington.
3. ISO 639-3 (Codes for the representation of names of languages–Part3).
El codi es compon de tres lletres, en este cas “cat”. L’organisme que s’encarrega de registrar els codis és SIL International (Partners in Language Development), amb seu a Dallas.
La diferència entre els dos primers té relació amb l’àmbit, que en el cas de l’ISO 639-1 és més restrictiu ja que només es basa en llengües on s’ha desenrotllat una terminologia especialitzada. No obstant això, els dos són llistats oberts.
Els codis ISO 639 no se solen canviar per poder assegurar la continuïtat i estabilitat de grans bases de dades que s’han fet al llarg dels anys.
Els organismes que s’han mencionat abans són els encarregats de determinar si les sol·licituds de crear, eliminar o canviar un codi complixen els requisits corresponents.
Va haver una sol·licitud de canvi (2006-129) que afectava a la denominació de l’element del codi, i que demanava la creació de dos elements de codi separats per al català i el valencià, així com el canvi del codi existent per al català quant a l’àmbit lingüístic. Esta sol·licitud va ser rebutjada.
– Es va estudiar la possibilitat d’assignar un codi diferent per al valencià.
El comité (JAC-Joint Advisory Committee ISO 639/RA-JAC) subratlla que els identificadors ISO 639 no són abreviatures lingüístiques.
– Quant a la família d’estàndards ISO 639, un estàndard més apropiat per al valencià s'ha proposat en ISO/DIS 639-6 Codes for the representation of names of languages -- Part 6: Alpha-4 representation for comprehensive coverage of language variants.
– Els tribunals valencians i espanyols van concloure que no es pot distingir el valencià com a llengua diferent, i per tant el comité JAC va rebutjar aprovar la sol·licitud de redefinir [cat] / [ca] com a macrollengua.
El que sí que s’ha creat és el nou codi diferenciat per a la llengua de signes, en el cas de la Llengua de signes Valenciana el codi és “vsv” (sol·licitud 2006-087) i la Llengua de Signes Catalana és “csc” (sol·licitud 2006-086), les dos aprovades pel SIL International (ISO 639-3).
4. ISO 639-6 (Codes for the representation of names of languages–Part6).
El codi 639-6 permet diferenciar les variants lingüístiques, el codi per al valencià és:

VLCA

Accediu des d'ací a la consulta dels codis de Geolang *AVÍS Ignore per quina raó l'enllaç ha deixat de funcionar. Va estar un temps determinat accesibl a través de l'enllaç. Ací teniu el que podíem veure sobre el valencià i la proposta de codi ISO de quatre dígits.

This is the home page for Part 6 of the ISO 639 family of standards, Codes for the representation of names of languages - Part 6: Alpha-4 code for comprehensive coverage of language variants. ISO 639-6 attempts to provide as complete an enumeration of languages as possible, including living, extinct, ancient and constructed languages, whether major or minor, in a variety of modes including written, spoken and signed.

ISO 639-6


Alpha-4 Parent ID Results
Alpha-4 ID
Alpha-4 Parent ID
Language Reference Name
cat
iren
Catalan
more details
algr
iren
Alguerès
more details
vlca
iren
Valencià
more details
eisn
iren
Eivissenc
more details
mlrq
iren
Mallorquí
more details
mnrq
iren
Menorquí