9/10/17

Publicitat i propaganda

Ara que tenim el debat de qui manipula més o menys en els mitjans de comunicació és bo recordar La propaganda i el llenguatge popular de George Orwell:

"Tal vegada algun dia tinguem un govern verdaderament democràtic, diposat a explicar a la gent què passa, els passos següents que cal donar, els sacrificis que cal fer, i per què."