14/5/08

Discriminació?

Què voleu que fem? La situació actual ens aboca cap a un plurilingüisme funcional necessari, però alguns volen mantindre's en una sola per fidelitat lingüística i no deixar avançar de cap forma la resta de canvis. Només la majoria dels parlants de les llengües més esteses, en el nostre àmbit: anglés, francés i castellà, no noten la necessitat de conéixer-ne una altra. I encara menys quan eixa altra és de segona categoria, com passa amb la nostra. I quan hi ha la més mínima voluntat de compensar el desequilibri, va i ataquen contra la més feble. Imposició, discriminació lingüística, ... Clar que ha d'haver discriminació, clar que sí, discriminació positiva cap als que fem l'esforç de conéixer alguna de les llengües pròximes, veïnes, oficials, cooficials o el que siguen. Clar que sí, naturalment que ho hem de continuar fent. També hem de propagar estes idees entre els nostres, quantes més llengües ens siguen familiars, millor per a nosaltres. Així que no ens tanquem nosaltres tampoc.